Đối Thoại Với Thượng Đế

Đối Thoại Với Thượng Đế là một cuốn sách tâm linh và khai sáng hay, Kabala Dịch Học tạo ra một công cụ ghi chép lại lời răn của Thượng Đế nhằm mang lại sự kết nối với Đấng tạo hóa bên trong mỗi người, một công cụ mạnh mẽ và rất đơn giản ai cũng có thể dùng.

Bạn hãy tập trung suy nghĩ về điều mình đang bận tâm trước khi nhận lời khuyên từ thượng đế....Hướng dẫn sử dụng

Công cụ này là công cụ tuyệt vời mang mỗi người trở lại với sự thông tuệ, minh triết bên trong và hợp nhất với Nguồn. Đây là những lời gợi nhắc, những câu trả lời khi ta có những câu hỏi trong mọi khía cạnh và cũng là những truyền thông từ Nguồn.

Hãy kết nối với Thượng Đế mọi lúc, đặc biệt là những lúc tưởng chừng khó khăn nhất, và rồi trở lại tình yêu thương, sự bình an nội tâm.

Đặc biệt lưu ý: Mỗi câu hỏi chỉ nên nhận 1 lời khuyên, từ lần thứ 2 trở đi dường như không còn ý nghĩa.


Đọc Sách Đối Thoại Với Thượng Đế