I Ching Oracle | Kinh Dịch Tiên Tri

Kinh Dịch là bộ sách kinh điển của nước Trung Hoa và văn hóa của quốc gia này, là một trong "Ngũ Kinh" của Trung Hoa, là một hệ thống tư tưởng triết học của người Trung Quốc cổ đại. Tư tưởng triết học cơ bản dựa trên cơ sở của sự cân bằng thông qua đối kháng và thay đổi.

Bạn hãy tập trung suy nghĩ về điều mình đang bận tâm trước khi rút quẻ....Hướng dẫn sử dụng

Tùy thuộc vào nhu cầu và sự sáng tạo của bạn để rút số lượng Quẻ Dịch phù hợp.

Đặc biệt lưu ý: Mỗi câu hỏi chỉ nên rút Quẻ 1 lần, từ lần thứ 2 trở đi dường như không còn ý nghĩa.