Rút Quẻ Kinh Dịch Và Dự Đoán Tương Lai

Quẻ dịch là một phương tiện liên lạc giữa con người với trời đất, giữa nhân và thần. Khi người hỏi thì thần trả lời, muốn đọc được câu trả lời thì cần phải giải mã nó từ một loại phương tiện đặc biệt, đó chính là 64 quẻ kinh dịch. Mỗi quẻ trong số 64 quẻ dịch này đều có thể biến hóa thành một trong 64 quẻ khác, tùy theo mức độ cảm ứng giữa con người và trời đất.

Bạn hãy tập trung suy nghĩ về điều mình đang bận tâm trước khi rút quẻ....Hướng dẫn sử dụng

Tùy thuộc vào nhu cầu và sự sáng tạo của bạn để rút số lượng Quẻ Dịch phù hợp.

Đặc biệt lưu ý: Mỗi câu hỏi chỉ nên rút Quẻ 1 lần, từ lần thứ 2 trở đi dường như không còn ý nghĩa.